LESVOORWAARDEN DEVENTER


  • Een schooljaar bestaat gemiddeld uit 36 - 38 lesweken.
  • Voor de lessen wordt € ... per maand (zie tariefoverzicht) bij vooruitbetaling vergoed door de leerling aan de docent. In de maanden juli en augustus wordt geen lesgeld betaald. Andere betaaltermijnen zijn in overleg mogelijk.
  • Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij langdurige ziekte van de leerling, is na vier weken geen lesgeld meer verschuldigd.
  • Bij ziekte van de docent worden maximaal twee lessen per seizoen normaal doorbetaald. Daarna is geen lesgeld meer verschuldigd. Waar mogelijk zal in overleg met de leerling een uitgevallen les worden ingehaald.
  • De overeenkomst loopt af op de dag waarop het lager onderwijs in de plaats, waar de lessen worden gegeven, na de zomervakantie van start gaat. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst vóór 15 juni schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum.
  • Voor tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand. U bent in dat geval nog lesgeld verschuldigd over de eerstvolgende maand na de opzegdatum, en behoudt het recht op lessen in die maand.