De SUZUKI methode

De Suzuki-methode is ontwikkeld door de Japanse violist en pedagoog Shinichi Suzuki (1898-1998). Op een dag vroeg hij zich af hoe het toch mogelijk was dat alle Japanse kinderen perfect Japans konden spreken. Hij ontdekte door nauwkeurige observatie dat ieder kind stap voor stap, door luisteren, nadoen, en herhaling, de taal uit zijn directe omgeving in zich opneemt en zich zo de moedertaal eigen maakt. Hierbij is de voortdurende liefdevolle aandacht en waardering die het daarbij van zijn omgeving krijgt van wezenlijk belang.

Geïnspireerd door deze observaties kwamen hij en zijn medewerkers tot een geheel nieuwe kijk op muziekonderwijs. Eerst voor de viool, later ook voor andere instrumenten.

Pianoles volgens de Suzuki-methode

Pianoles volgens de Suzuki-methode is zeker in Nederland nog niet zo heel erg bekend. Een aantal belangrijke kenmerken zijn:

 • Kinderen kunnen al zeer jong beginnen. Vanaf 3 jaar worden goede resultaten geboekt, maar ook oudere kinderen (en zelfs volwassenen) hebben baat bij de Suzuki aanpak.
 • De ouder/opvoeder speelt een belangrijke rol, en is bij de lessen aanwezig. In het begin is het ook de ouder die pianoles krijgt.
 • Het kind is er bij, luistert en observeert, terwijl het ondertussen zich kan vermaken met tekenen en kleuren. Zo gaat het zich thuis en veilig voelen in een pianoles voordat het zelf achter de piano zal plaatsnemen.
 • Daarna zal, afhankelijk van de mate van concentratie van het kind, een les die 20 of 30 minuten duurt in het begin bestaan uit een les voor de ouder en een lesje voor het kind. Misschien zal het kind zich in het begin slechts 5 minuten kunnen concentreren, later zal dat een hele les kunnen zijn. Het concentratievermogen van het kind zal door deze lessen geleidelijk sterk toenemen.
 • Na de les kan de leerling nog enige tijd aanwezig blijven bij de les van de volgende leerling . Het horen en zien van andere leerlingen is een belangrijk en stimulerend onderdeel van het leerproces. Iets eerder naar de les komen, tijdens de les van de vorige leerling, kan natuurlijk ook.
 • Elke kleine of grote stap die we tijdens het leerproces doorlopen proberen we te doen met maximale toewijding en aandacht.
 • Het kind leert door luisteren en nadoen. Het notenlezen is zeker belangrijk, maar komt pas in een later stadium aan bod. Net zoals je eerst leert spreken en later pas gaat lezen en schrijven.
 • Er is vanaf het allereerste begin veel aandacht voor houding, techniek, balans, en toonvorming.
 • De liedjes van de methode staan op een CD die thuis dagelijks gedraaid moet worden.
 • Dagelijkse oefening thuis hoort er bij. Al zal dit in het allereerste begin misschien slechts een paar minuten zijn.
 • Oefening betekent ook herhaling. In de Suzuki methode is een geleerd liedje niet bedoeld om snel weer te vergeten. Herhaling is net als Aandacht en Luisteren een sleutelwoord in deze methode.
 • En vergeet ook het woord Liefde niet. Ieder kind is tot heel mooie dingen in staat. Wij als volwassenen hebben een grote verantwoordelijkheid om het kind de kans te geven die talenten te ontwikkelen. Maar we moeten geen wonderkinderen willen creëren als compensatie voor misschien onze eigen tekortkomingen. Suzuki zelf heeft het allemaal mooi beschreven in zijn boek Opgevoed met Liefde. Dit boek raden we iedere ouder aan die zijn kind met de Suzuki methode piano wil leren spelen.

Groepslessen en Concerten

Als aanvulling op de wekelijkse individuele pianolessen zijn er verspreid over het jaar een aantal groepslessen en/of concerten mogelijk. Het regelmatig presenteren van het geleerde en het luisteren en kijken naar andere leerlingen is leuk, leerzaam, en zeer motiverend - voor ouders en kinderen!

Wat heb je nodig

 • Het is noodzakelijk thuis een echte piano te hebben om te kunnen oefenen. Een electronisch keyboard van plastic voldoet niet. En hoewel moderne digitale piano's steeds beter worden is het het beste het kind meteen vanaf het begin op te laten groeien met de klank en het toetsengevoel van een echte piano of vleugel. De docent zal U graag adviseren.
 • Tweedehands of huurkoop kan een oplossing zijn als U nog geen piano bezit en opziet tegen de hogere kosten van een goed nieuw instrument.
 • Zoals bij een viool een goede strijkstok hoort, zo hoort bij een piano een goede kruk. D.w.z: een stevig in hoogte verstelbaar pianobankje of een zogenaamde Beethoven-stoel. Een ronde draaiende pianokruk op drie poten ziet er misschien leuk uit maar is voor de jonge levendige kinderen absoluut onbruikbaar! Piano handelaren willen zulke krukken nog wel eens gratis bij aankoop van een piano meegeven. Niet accepteren. Vraag om een betere kruk.
 • Omdat de voeten van kinderen bij een juiste zithoogte nog niet tot de grond reiken, moeten deze ondersteund worden door een stapel voetplaten waarvan de hoogte eenvoudig veranderd kan worden naarmate het kind groeit. In een van de eerste groepslessen zullen we zulke voetplaten samen met de ouders gaan maken.
 • Luister-CD's, lesboek, en bijvoorbeeld het boek Opgevoed met Liefde van Shinichi Suzuki kunnen in overleg met de docent aangeschaft worden bij de Suzukiwinkel.

Activiteiten en workshops

Het vaste basis repertoire van de Suzuki methode biedt de mogelijkheid om mee te doen aan Suzukidagen in binnen- en buitenland. Ook dit maakt de methode uniek en leerlingen en ouders vinden het een ongelofelijke ervaring om mee te maken dat waar ook ter wereld Suzuki-leerlingen met dezelfde dingen bezig zijn. Wie lid wordt van Suzuki Vereniging Nederland ontvangt tweemaandelijks Suzuki Nieuws waarin zulke activiteiten worden aangekondigd. Ook de docent kan U er over vertellen.

Links

SVN logo